Mūsų adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, LT-82138 Radviliškis Telefonas: +37042260203

KONKURSAS LAISVOMS RADVILIŠKIO JAUNIMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

  • PDF

Radviliškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms - Radviliškio Jaunimo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 (Žin., 2010, Nr. 56-2761), patirtį.
3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – kvalifikacinių reikalavimų aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 (Žin., 2011, Nr.83-4051) 5 punkte nustatytas ir ne žemesnio kaip 7 punkte nurodyto lygio vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8. žinoti, išmanyti ir gebėti savo darbe vadovautis Mokyklos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 (Žin., 2011, Nr. 83-4050) 1 priedu;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl mokyklos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
8. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

 

Atrankos data – 2015 m. gruodžio 2 d.
Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki atrankos dienos. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

Dokumentai priimami šiuo adresu: Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Bendrųjų reikalų skyrius, 226 kab. ( Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis); el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
Telefonai pasiteiravimui – (8 422) 69040; 69148.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.


P.S. Pretendentas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms įvertinti turi registruotis Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt).

Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje, skiriant pretendento į įstaigos vadovus kompetencijų vertinimo laiką pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse. Kompetencijoms vertinti pretendentas turi registruotis Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje per 10 dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.
Atrankai besiruošiantys pretendentai, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, gali susipažinti su švietimo įstaigos veikla ir poreikiais, joje lankytis (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams), stebėti pamokas, kitą ugdomąją veiklą.
Konkurso paskelbimo data – 2015-10-07

Rudens gėrybių šventė

  • PDF

Ruduo – tai puikių akimirkų, gamtos pažinimo metas. Atkeliavus auksiniam rudeniui, rugsėjo 21-25 dienomis, jaunimo mokyklos foje puošėsi spalvingomis rudens gėrybių skulptūromis, puokštėmis. Taip prasidėjo tradicinė Rudens gėrybių paroda. Darbelių autoriai – jaunimo mokyklos moksleiviai, tėveliai ir pedagogai.
Parodos tikslas – skatinti moksleivių kūrybiškumą, originalias meninės saviraiškos formas, bendraujant su šeimos nariais, auklėtojomis. Moksleiviai ir jų auklėtojai, būrelių vadovai darydami įvairius darbelius iš vaisių, daržovių ir kitų rudens gėrybių nustebino visus savo išradingumu, kūrybiškumu, meniškumu.
Parodėlė pritraukė mokyklos bendruomenę, kuri džiaugėsi, kad kiekvienas darbelis savaip gražus ir įdomus. Buvo sulaukta daug dirbinių – spalvingų puokščių, kuriose atsispindėjo rudens spalvų grožis. O kiekviena daržovė, vaisius ar augalas pavirto netikėtu, nuostabiu darbeliu: laiveliu, žmogeliuku, paukščiuku, ežiuku, pasakos ar filmo veikėju. Parodėlė pritraukė mokyklos bendruomenę, kuri džiaugėsi, kad kiekvienas darbelis savaip gražus ir įdomus. Eksponatų įvairove bei estetiniu vaizdu grožėjomės visą savaitę, o renginio vadovas, kartu su klasių seniūnais, išrinko tris gražiausius bei originaliausius dirbinius, kurie ir pasidalino prizines vietas. Pirmąją vietą užėmė 7a ir 9b klasės, antrąją – 7b ir 8b klasės, o trečiąją – 10a klasė.
Dėkojame visiems parodos dalyviams už kūrybiškumą bei entuziazmą.

 

Ligita Požaitienė vyr. geografijos mokytoja

Jaunimo mokyklos bendruomenė socialinės akcijos „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“ prizininkė

  • PDF

Mes, pedagogai, vykdydami aplinkosauginį švietimą ir siekdami, kad ši veikla būtų daug efektyvesnė ir naudingesnė paskatinome mokinius įsijungti į projektinę veiklą.
2014 - 2015 mokslo metais mokykloje vykdėme projektą „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“. Šio projekto tikslas – iš anksto formuoti jaunosios vartotojų kartos įpročius atsakingai rūšiuoti visas atliekas. Dalyvaudami projekte kartu su kitais Lietuvos mokiniais metų eigoje rinkome pavojingas elektronikos atliekas ir atidavėme jas perdirbti. Mokslo metų eigoje mokiniai, jų tėvai, mokytojai ir kiti darbuotojai nešė į mokyklą senas baterijas, bei kitus nebenaudojamus buitinės elektronikos prietaisus. Projektas „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“ suvienijo mūsų bendruomenę ir skatino prisidėti prie švarios, saugios aplinkos, kurioje gyvename, kūrimo.
Akciją organizavo ir vykdė Elektronikos platintojų asociacija (EPA), vienijanti beveik 70 procentų Lietuvoje parduodamos elektronikos gamintojų ir importuotojų. Socialinė akcija vyko trimis etapais. Mūsų mokyklos bendruomenė II etapo metu surinko 25 kg baterijų atliekų. Mes vieninteliai Šiaulių apskrityje laimėjome II – ąją prizinę vietą, todėl buvome pakviesti į rungtynes Kauno arenoje, stebėti krepšinio varžybas bei palaikyti patinkančią komandą. Mūsų, kaip sirgalių, pasirinkimas buvo Kauno „Žalgirio“ – Utenos „Juventus“ varžybos. Kauno „Žalgirio“ krepšinio komanda tapo varžybų ir LKL nugalėtojais.
Mes buvome nustebinti EPA dovanomis mūsų mokyklai: Kauno „Žalgirio“ krepšininkų autografais papuošta vardine sirgalių vėliava ir kamuoliu. Manome, kad šie laimėjimai jaunimui yra geriausias siektino elgesio pavyzdys. Tikimės, kad ir šiais mokslo metais abejingų akcijai nebus!

 

Silva Morkūnienė,
Jaunimo mokyklos biologijos mokytoja metodininkė

Mokslo metų pradžios šventė

  • PDF

Po šiltų vasaros dienų rugsėjo 1-ąją prapliupo lietus, tačiau gatves praskaidrino ir papuošė vaikų ir tėvelių šypsenos, gėlių žiedai mokinių rankose. Kaip ir kiekvienais metais, Mokslo ir žinių diena prasidėjo šventomis mišiomis Radviliškio parapijos bažnyčioje, kuriose dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai. Susirinkusius į šventą liturgiją pasveikino Radviliškio parapijos dekanas klebonas Tadas Rudys, Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Juozapaitis, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis. Visi jie palinkėjo gero darbo, išsamių žinių ir pažinimo džiaugsmo, pagarbaus bendravimo ir bendradarbiavimo. Vėliau šventė tęsėsi mokykloje. Mokinius, mokytojus, mokinių tėvelius ir visą mokyklos bendruomenę sveikino mokyklos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas Erika Spietinienė, rajono savivaldybės Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Žaneta Buniuvienė, 10a klasės auklėtoja Vaida Undzėnienė. Sveikintojai linkėjo kantrybės, ištvermės, drąsiai eiti mokslo keliu. Mažiausiems mokiniams, kurie tik šiemet pravėrė mūsų mokyklos duris, buvo įteikti krepšeliai dovanėlių, kad būtų smagiau pradėti mokslo metus. Suskambėjo skambutis, kuris vėl sukvietė visus į klases ir paskelbė naujųjų mokslo metų pradžią.

 

Lietuvos avangardinio meno festivalis „Aš kitoks”

  • PDF

Gegužės 22 d. Radviliškio jaunimo mokyklos 7 – 9 kl. mokiniai dalyvavo Gražinos pagrindinėje mokykloje rengtame festivalyje „Aš kitoks”. Vyr. dailės ir technologijų mokytoja Irma Lukoševičienė su 7 - 9 kl. mergaitėmis (Žyginta Bliznikaite, Gabriele Pikelyte, Ieva Šataite, Reda Stankute, Viktorija Adomaityte) pristatė ikiprofesinio mokymo pamokų metu sukurtą suknelių ir aksesuarų kolekciją „Teka saulė…”. Už lietuviškų tradicijų puoselėjimą šiuolaikinėje madoje buvo įteiktas padėkos raštas.

 

Dailės ir technologijų vyr. mokytoja Irma Lukoševičienė

Vaikų vasaros poilsio programa „Su saulės spinduliu...”

  • PDF

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet Radviliškio jaunimo mokykloje, birželio 8 – 12 dienomis, buvo organizuota vaikų vasaros poilsio programa - „Su saulės spinduliu”. Stovykla vaikų yra laukiama dėl įvairių renginių, išvykų, sportinių varžybų gausos. Mokiniai aplankė Pamario kraštą, 2015 metų mažąją Lietuvos kultūros sostinę – Naisus, o susikaupusią energiją išliejo viename iš moderniausių Europoje Naisių dažasvydžio centre. Taip pat aktyviai ir produktyviai laiką leido jaunimo centre „Jaunimo erdvė” bei mokykloje organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse. O kur dar dviračių žygis prie Eibarišių tvenkinio bei įvairios varžybos gamtoje.

 

Pirmoji stovyklos diena
Birželio 8-ąją mokyklos stovyklautojai dalyvavo stovyklos atidarymo šventėje. Šventės metu buvo pakelta simbolinė stovyklos vėliava, pasveikinti visi stovyklautojai. Vėliau mokiniai su stovyklos vadovais sukūrė draugiškas stovyklos taisykles bei šūkį - „Mes – tai saulės spindulėlis!“ - , kuriais ir remsis kitas stovyklas dienas. Papusryčiavę stovyklautojai iškeliavo į atvirą jaunimo centrą „Jaunimo erdvė“. Centro darbuotojai supažindino stovyklautojus su pagrindiniais centro tikslais, organizuojamomis veiklomis, galima naryste. Po to mokiniai buvo kviečiami išbandyti centro siūlomas veiklas: stalo futbolą, stalo tenisą, biliardą, kitus stalo žaidimus. Kiekvienas stovyklautojas rado sau įdomų užsėmimą ir, kartu su centro darbuotojais bei stovyklos vadovais, klausėsi muzikos, bendravo.
Tiek stovyklautojai, tiek jų vadovai liko patenkinti pirmąja stovyklos „Su saulės spinduliu...“ diena – visi džiaugėsi apsilankymu „Jaunimo erdvėse“ ir teigiamai nusiteikę iškeliavo į namus.
Mokyklos psichologė Ugnė Paluckaitė


Antroji stovyklos diena
Gražų antradienio rytą visi stovyklautojai iškeliavome į Pamario kraštą, kuris garsėja savo gamtine bei kultūrine įvairove. Pirmiausia aplankėme Ventės ragą. Smagu buvo visiems užlipti į senąjį švyturį, kuris stovi nuo 1863m. Apžiūrėjome prof. Tado Ivanausko įkurtą paukščių žiedavimo stotį, kuri veikia ir dabar. Pasivaikščiojome po Ventės rago smaigalį, pasigrožėjome nuostabiais vaizdais. Vėliau aplankėme Mingės kaimą, kuris vadinamas lietuviškąja Venecija. Šis kaimas vienintelis gatvinis kaimas Lietuvoje, kuriame gatvę pakeičia upė. Pasigrožėjome atplaukusiomis jachtomis ir laivais. Tada visi išvykome į dar vieną unikalų objektą – Rambyno kalną, kuris žinomas kaip šventa apeigų vieta, alkakalnis. Nuo jo atsivėrė nepakartojamos panoramos į Nemuno žemupį. Smagu buvo leistis nuo kalno ir vėl kopti aukštyn. Grįžtant namo autobuse vyko viktorina, apie tai, ką pamatėme ir sužinojome. Aktyviausi mokiniai buvo apdovanoti prizais. Vakare grįžome namo, pilni geriausių įspūdžių ir emocijų.
Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Lidija Šimkienė

 

Trečioji stovyklos diena
Birželio 10 dieną mokiniai, kartu su mokytojomis Irma Lukoševičiene, Asta Grinevičiene ir Silva Morkūniene, turiningai leido laiką mokyklos kieme, kur jiems buvo organizuotos aktyvios, įdomios ir įvairios kūrybinės veiklos. Mokiniai noriai dalyvavo jų pačių ir mokytojų sugalvotose smagiose rungtyse: „Gaudome vėją“, „Vasaros pieva“, „Bičių šokis“ ir kt., bet įdomiausia stovyklautojams buvo piešti kreidelėmis ant asfalto bei dekoruoti „dekupažo“ technika akmenėlius ir kitą gamtinę medžiagą.
Ugdytiniai džiaugėsi šauniai praleidę laiką „Kūrybinėse dirbtuvėse“, o mokyklos valgykloje pavalgę skanius pietus grįžo namo.
Mokytoja metodininkė Silva Morkūnienė

 

Ketvirtoji stovyklos diena
Birželio 11 dienos ketvirtadienį su mokiniais vykome prie Eibariškių tvenkinio. Ugdytiniai ten demonstravo važiavimo dviračiu gebėjimus bei vairavimo techniką. Sporto aikštelėje pasikabinę tinklą, žaidėme tinklinį, skatinome mokinius garbingai rungtyniauti. Po to žaidėme visiems gerai žinomą žaidimą „Bulvę“.
Aktyviai pasportavę ir geros nuotaikos sugrįžome į mokyklą.
Kūno kultūros vyresnysis mokytojas Audrius Budrys

 

Penktoji stovyklos diena
Saulėtą paskutiniąją vasaros poilsio stovyklos dieną (birželio 12 d.) mokiniai kartu su mokytojomis Irena Karinauskiene, Vaida Undzėniene bei psichologe Ugne Paluckaite vyko į Naisius.
Naisiuose pirmiausia buvo aplankytas „Baltų dievų muziejus“. „Naisių vasaros“ gidė supažindino ekskursijos dalyvius su visais baltų dievais, aplankant Saulės ir Ugnies aikštes, Alkos kalną. Ant Alkos kalno pasisėmę energijos iš ten stūksančių energingųjų akmenų, stovyklautojai nuvyko į „Žemaitukų žirgyną“, kuriame galėjo ne tik susipažinti su įvairiausių veislių žirgais, bet ir su jais pabendrauti, nusifotografuoti. Po apsilankymo žirgyne, visi pilni įspūdžių bei geros nuotaikos, pietavo gamtoje ir ruošėsi dienos iššūkiui – energijos išliejimui „Naisių dažasvydžio centre“. Mokiniai, atidžiai išklausę žaidimo instrukcijas bei pasipuošę specialia apranga, su užsidegimu kovojo bei siekė kuo greičiau užimti priešų bazę.
Pakeliui į namus stovyklautojai aplankė Kryžių kalną, domėjosi jo atsiradimo istorija, stebėjosi įvairiausių kryžių ir kryželių gausa. Mokiniai tarpusavyje pasidalino ir asmeniniais įspūdžiais, nes vieniems tai buvo pirmas apsilankymas, o kiti su artimaisiais jau buvo apsilankę Kryžių kalne ir ten palikę kryželį.
Nors ir šiek tiek pavargę, tačiau kupini teigiamų emocijų bei įspūdžių, grįždami namo visi stovyklautojai sutarė – stovykla „Su saulės spinduliu...“ suteikė galimybę geriau vieniems kitus pažinti, įgyti naujų žinių bei prasmingai praleisti laiką.
Mokyklos psichologė Ugnė Paluckaitė

 

Stovyklos programa leido vaikams pakeisti juos supančią neigiamą socialinę aplinką, tobulino socialinius įgūdžius, mažino jų socialinę atskirtį bendraujant su kitais bendraamžiais. Plėtėsi mokinių saviauklos poreikiai, kūrybiškumas, tobulėjo vertybių sistema bei stiprėjo siekimas mokytis visą gyvenimą.


L. e. p. direktoriaus pavaduotoja Svetlana Asačiova

Pilietiškumo diena mokykloje

  • PDF

Birželio 2 dieną mokykloje vyko Pilietiškumo dienos renginiai, skirti Gedulo ir vilties dienai ir 74-osioms pirmųjų trėmimų metinėms paminėti.
Per pirmą pamoką klasių vadovai vedė pilietiškumo valandėlę, parodytos šiai temai paruoštos skaidrės. Mokiniams buvo priminta istorija, kai 1941 metų birželio 14 dieną pradėtos masinės represijos, kurias prieš lietuvių tautą vykdė Sovietų Sąjunga. Šie įvykiai neaplenkė ir Radviliškio krašto žmonių. Mokiniai lankėsi Geležinkelio stotyje, kur radviliškiečių tremtis įamžinta atminimo lentoje. Buvo parodyta dokumentinė medžiaga „Misija Sibiras“. Misijas organizuoja Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. Jų metu aplankomos trėmimo vietos. Jaunimas tvarko apleistas lietuvių kapines, susipažįsta su buvusiomis lietuvių tremtinių gyvenimo sąlygomis.
Taip pat šią dieną grupelė mokytojų ir mokinių apsilankė prie Trijų kryžių, uždegė žvakutes, pagerbdami ištremtuosius; lankėsi prie Radviliškio simbolio – garvežio. Vėliau visi norintys galėjo pažiūrėti filmą šia tematika „Vienui vieni”.

 

Renginio organizatorės: mokytojos A. Grinevičienė ir Z. Kačinauskienė

Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus

  • PDF

Gegužės mėnesį visuose Lietuvos mokymo įstaigose vyksta akcija „Smurtui prieš vaikus – NE!” Tokią akciją inicijuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus”, kviesdamos prie jos prisidėti kitas valstybines bei nevyriausybines organizacijas. Akcijos tikslas – visuomenės atsakomybės už kiekvieną vaiką ir nepakantumo smurtui ugdymas, mokymas spręsti konfliktus be smurto, valdant pyktį ir kitas neigiamas emocijas.
Jaunimo mokyklos mokiniai ir mokytojai taip pat prisijungė prie šios akcijos. Pirmąją savaitę socialinė pedagogė Zita Mackevičienė išleido informacinį stendą šia tema. Mokykloje buvo vykdomos įvairios veiklos: mokiniai puošė mokyklą vėjo malūnėliais – gėrio, draugystės ir taikos simboliais, mokyklos psichologė skaitė paskaitą „Neskriausk manęs”, klasių vadovai organizavo klasės valandėles tema „Ką reikia žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam”, VII – IX klasių mokiniai susitiko diskusijai su Radviliškio PK pareigūne J. Tenzagolskiene.
Tam, kad mūsų visų vaikai jaustųsi saugūs tiek mokyklose, tiek namuose, esame atsakingi visi: ir specialistai, ir tėveliai, ir patys vaikai. O dalyvavimas tokiose gražiose akcijose skatina dar ir dar kartą susimąstyti apie šią opią problemą.

 

Specialioji pedagogė Jurgita Gelčienė
Socialinė pedagogė Zita Mackevičienė

Puslapis 1 iš 34