Mūsų adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, LT-82138 Radviliškis Telefonas: +37042260203

Jaunimo mokykloje – mugė

  • PDF

Kaip ir kasmet, artėjant Motinos dienai, jaunimo mokykla pakvietė visus Radviliškio gyventojus ir svečius į Pavasarinę mugę. Šis renginys organizuojamas nuo 1997 metų ir yra tapęs tradiciniu. Šiais metais į mokyklos kiemą su gražiausiais darbeliais sugužėjo Kudirkos ir Gražinos pagrindinių mokyklų, Lizdeikos gimnazijos, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro mokytojai su mokiniais, Švietimo ir sporto paslaugų centro Dienos užimtumo skyriaus darbuotojos, lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pedagogai. Dalyvavo ir tautodailininkės: Regina Martyšienė, Olė Plungienė. Smagu kiekvienais metais sulaukti ir svečių iš kitų respublikos jaunimo mokyklų: Kauno T. Masiulio, Šiaulių N. Valterio. Prie mokinių ir mokytojų šurmulio prisijungė ir tėveliai su savo padarytais darbeliais.

Pavasarinę šventę atidarė mokyklos direktorė Erika Burneckienė, sveikinimo žodžius tarė Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Marytė Gadliauskienė, rajono Savivaldybės tarybos narys Jonas Pravilonis. Vėliau svečiai patraukė pas mugės prekeivius. Buvo kur akis paganyti bei ką namams įsigyti – įvairiausių gaminių, vienetinių dirbinių buičiai ir aplinkai puošti. Buvo puiki proga išskirtinių gaminių įsigyti iš pačių autorių, paklausti patarimo, išgirsti daikto istoriją.

Didelio renginio svečių dėmesio susilaukė Oro gynybos bataljono kariškiai iš Durpyno, kurie pristatė karinę techniką, ginklus. Mugėje dalyvavo Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atstovai, kurie mokė gaminti aitvarus. Visiems labai patiko košė, kuria buvo vaišinami ir mugės dalyviai, ir svečiai. Daug kas dalyvavo loterijoje, kurioje buvo galima laimėti įvairių suvenyrų, gaiviųjų gėrimų išlošti buvo galima atrakcionuose.

Visus linksmino nuolatinis šventės dalyvis – „žydas“, kuris mugės dalyvius provokavo šmaikščiais klausimais, ragino pirkėjus pirkti, įsigyti dovanėlių mamoms.

Renginio metu visi galėjo pamatyti ir gražią muzikinę programą, kurioje dalyvavo jaunimo mokyklos, muzikos mokyklos, V. Kudirkos, Lizdeikos gimnazijos, lopšelių-darželių „Žvaigždutė“ ir „Eglutė“ auklėtiniai, Šiaulių jaunimo mokyklos atlikėjai. Mugė baigėsi mokyklos direktorės padėkos žodžiais ir padėkos raštų, saldžių dovanų įteikimu už dalyvavimą šventėje.

 

Lidija Šimkienė, Inga Balinskaitė, lietuvių kalbos mokytojos

 

Dorinio ugdymo diena Gražinos pagrindinėje mokykloje

  • PDF

Balandžio 27 dieną „Tolerancijos mokyklos“ būrelio narės: Edita Kušleikaitė, Gabrielė Pikelytė, Ieva Šataitė, 9a klasės mokinės Giulija Valionytė ir Jolanta Bloškytė kartu su mokytojomis Asta Grinevičienė ir Svetlana Asačiova dalyvavo 7-ojoje regioninėje dorinio ugdymo dienoje Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje. Mokinės paruošė konkursui parodą „Pavasario žiedai“ ir gražiai pristatė visiems dalyviams bei komisijai. Merginos konkurse laimėjo III-ąją vietą, apdovanotos padėkos raštais ir saldžia dovanėle.

Po konkurso dalyvavome akcijoje „Medicinos darbuotojų sveikinimas prie ligoninės“.

Etikos mokytoja Asta Grinevičienė

Kultūros diena

  • PDF

Balandžio 15 d. mokykloje vyko renginiai, skirti Pasaulinei kultūros dienai paminėti. Mokiniai pirmąsias dvi pamokas žiūrėjo filmą „Misija Sibiras 2015“. Po peržiūros vyko filmo aptarimas ir piešinių konkursas „Mano gimtojo krašto kultūros paminklai“. Vėliau piešiniai papuošė pirmojo aukšto fojė.

Tęsiant dienos renginių tematiką, priešpiet mokiniai ir mokytojai išėjo tvarkyti mokyklai priskirtas teritorijas. Ypatingas dėmesys buvo skirtas netoliese esančio paminklo Vytautui Didžiajam aplinkos sutvarkymui. Akcijoje dalyvavę mokiniai pastebimai pagražino ir mūsų mokyklos teritoriją – sodino gėlynus, tvarkė kiemą.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Erika Spietinienė,

geografijos mokytoja Ligita Požaitienė

Mergaičių rankdarbių paroda

  • PDF

Balandžio 18–22 dienomis mokykloje vyko rankdarbių paroda. Parodoje eksponuojami 9-ų klasių mergaičių darbai, sukurti ikiprofesinio mokymo pamokose: lėlių  Barbių suknelės, pagamintos ir papuoštos įvairiomis gėlėmis iš krepinio popieriaus, saldainių medeliai, vitražiniai paveikslai. Mergaitės turėjo galimybę atskleisti savo fantaziją ir kūrybiškumą.

Parodą parengė mokytoja Svetlana Asačiova

Jaunimiečiai mokosi rūšiuoti ir atliekas naudoti

  • PDF

Šių metų kovo-gegužės mėnesiais mokykloje vyksta visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas „Rūšiuoju ir atliekas naudoju!“. Kadangi šio projekto tikslas yra ugdyti teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į gaminių pakartotinį naudojimą ir pagamintus iš atliekų produktus, tai 7-9 klasių mokiniai vyko į Vilnių ir dalyvavo Ekodirbtuvėse „Praktiškas menas“. Šios programos metu mokiniai buvo supažindinti su gamtosaugos, rūšiavimo pagrindais, su įvairiomis antrinėmis žaliavomis, medžiagomis ir jų antrinio panaudojimo buityje, mene ir savo aplinkoje galimybėmis. Kiekvienas iš dalyvių turėjo galimybę pasigaminti vazelių, taupyklių, knygų skirtukų.

Vėliau mokiniai apsilankė Europos parke, viename iš įspūdingiausių modernaus ir šiuolaikinio meno muziejų po atviru dangumi. Mokiniams buvo įdomu susipažinti su žymiausių šiuolaikinio meno kūrėjų įspūdingais darbais. Juk tai vieta, kurioje susitinka menas ir gamta, ir palieka neišdildomą įspūdį kiekvienam atvykusiam. 

Projekto organizatorės

mokytojos Zita Kačinauskienė ir Inga Balinskaitė

Standartizuotų testų vykdymas mokykloje 2016 metais

  • PDF

Mokykla 2016 metų balandžio 19 – gegužės 6 dienomis dalyvaus Nacionalinio egzaminų centro projekte „Diagnostinių ir standartizuotų testų taikymas mokyklose 2015-2016 m. m.”.

Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

2016 metais mokykloms teikiami šie vertinimo įrankiai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) ir standartizuoti testai 4 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 8 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių) mokiniams. Tyrimui taip pat bus panaudoti mokinio klausimynai, kurie sudaryti nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynų pagrindu.

Taip bus įvertinti mokinių pasiekimai, kuriais remiantis bus apskaičiuoti įvairūs statistiniai rodikliai, taip pat mokyklos sukuriama pridėtinė vertė.

DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2016 m.: http://www.nec.lt/failai/6056_ST_2016_grafikas_NEC_patvirtintas.pdf

Daugiau  informacijos: http://www.nec.lt/342/

Mokyklos administracijos informacija

Jaunimo mokyklos mokiniai ieškojo atsakymo į klausimą, koks yra šiuolaikinis mokinys šiandieninėje mokykloje?

  • PDF

Kaip tapti šiuolaikiškam mokykloje? Kokia yra šiuolaikinė mokykla ir kokias galimybes ji suteikia mokinių saviraiškai bei tobulėjimui? Ką reiškia būti šiuolaikiniu mokiniu? Atsakymų į klausimus ieškota balandžio 8 d. Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultete vykusioje III respublikinėje mokinių konferencijoje „Šiuolaikinis mokinys šiandieninėje mokykloje”. Renginio dalyvius ir svečius sveikino Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir psichologijos katedros lektorė, dr. Jurgita Lenkauskaitė. Konferencijoje pranešimus pristatė 9–12 klasių mokiniai iš Šiaurės Lietuvos rajonų. Radviliškio jaunimo mokyklos mokiniai Edmundas Jonaitis ir Amandas Rybinskij (9a kl.) pateikė pranešimą „Kitų formų ekologinė veikla ir probleminis mokymasis Radviliškio jaunimo mokykloje“. 

Mokinius ruošusi biologijos mokytoja Silva Morkūnienė

Projektas „Naktis mokykloje 2016“

  • PDF

Ketvirtadienį, kovo 17-oios pavakare, aktyviausieji, geriausiai besimokantys, lankantys pamokas bei gerai besielgiantys mokiniai rinkosi į mokyklą, kur vyko netradicinis renginys „Naktis mokykloje“. Renginio organizatoriai ir sumanytojai buvo mokyklos administracija, pagalbos mokiniui specialistės bei mokyklos  savivaldos nariai. Šiuo projektu siekiama supažindinti mokyklos bendruomenės narius su įvairiais patyčių atvejais ir jų sprendimo galimybėmis, organizuoti draugiškus ir pagarbius mokyklos bendruomenės narių santykius skatinančią neformalią veiklą, ugdyti mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

18 valandą, visiems susirinkus, prasidėjo kažkas labai neįprasto, neįtikėtino ir naujo. Pačioje renginio pradžioje susitarta dėl bendros tvarkos, sukurtos taisyklės, kurių nuoširdžiai visi turės laikytis. Paskui mokiniai susipažino su projekto būsimomis veiklomis. Kadangi projektas vyko „Veiksmo savaitės be patyčių“ metu, todėl ir užsiėmimai buvo susiję su šia tema. 19 valandą prasidėjo pats pirmasis ir rimčiausias Vaikų linijos rekomenduojamas užsiėmimas - „Patyčios gali ir turi liautis“. Užsiėmimo metu projekto dalyviai ant baltų popieriaus lapų piešė savo rankų siluetus. Nupiešę rankas mokiniai ant vienos rankos pirštų užrašė, į ką jie gali kreiptis, jei patiria patyčias, o ant kitos – kaip jie gali padėti kitiems, jei stebi patyčias.

Po „Prie arbatos ir sausainių“ pertraukėlės, norintys sportuoti mokiniai suėjo į sporto salę, kur vyko draugiškos futbolo varžybos, arba rinkosi prie biliardo stalo. Projekto dalyviai taip įsijautė į varžybas, kad nė nepastebėjo, kaip tam skirtas laikas prabėgo lyg kelios akimirkos. Tuo metu, meniškiausi projekto dalyviai rinkosi į kūrybines dirbtuves „Šventas Velykas pasitinkant“. Dirbtuvėlių metu buvo kuriamas milžiniškas Velykų margutis! Margutis papuošė mokyklos fojė.

22 valandą visi susirinko į mokyklos virtuvėlę. Projekto dalyviai kartu su vadovais ruošė vakarienę, kur galėjo atskleisti savo kulinarinius gabumus. Vėliau visi susėdo prie gražiai padengto stalo „draugų picos“ vakarienei. 

Artėjo vidurnaktis... Truputį pailsėję mokiniai išskubėjo ruoštis pižamų vakarėliui. Pasipuošę naktinėmis pižamomis dalyviai susirinko į diskoteką „Išlaisvink save“. Ištvermingiausi mokiniai šoko iki paryčių!

Po diskotekos mokinių laukė naktinis kino teatras. Įsitaisę ant minkštų čiužinių, dalyviai stebėjo filmus apie patyčias bei jų įveikimo būdus.

Apie 7 valandą ryto mokinius pažadino guvus projekto vadovų raginimas rytinei mankštai ir vandens procedūroms. Po draugiškų pusryčių mokykla jau buvo sutvarkyta, viskas sudėliota į savo vietas, daiktai surinkti, šiukšlelės nė vienos, o dalyviai, po du, po keturis, penkis, labai pavargę, bet laimingi, išsivaikščiojo į namus.

 

Socialinė pedagogė metodininkė Zita Mackevičienė,
vyr. specialioji pedagogė Jurgita Gelčienė,
psichologė Ugnė Paluckaitė

Puslapis 1 iš 43