Prevencinė paskaita jaunimo mokykloje

  • PDF

Spalio 13 dieną jaunimo mokykloje vyko paskaita – diskusija "Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms". Paskaitą skaitė Lietuvos Carito socialinė darbuotoja Šiaulių regione Vaidutė Gailiutė.

Prostitucija, prekyba žmonėmis šiandieną tai yra viena pelningiausių nusikalstamo verslo sričių, kas metus atnešanti milijoninį pelną. Dar labiau bauginanti mintis yra ta, kad dažniausiai į prekybos žmonėmis pinkles patenka labiausiai socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės, t. y. moterys, vaikai ir jauni žmonės. Dar didesnį susirūpinimą kelia tai, kad prekybos moterimis aukomis dažniausiai tampa labai jaunos moterys ir merginos. Būtent todėl labai svarbu suprasti tikrąsias šio tarptautinio reiškinio priežastis, siekiant užkirsti kelią prekybai moterimis bei kurti sėkmingas prevencijos, bei pagalbos nukentėjusioms moterims programas.

Mokyklos mokiniai žiūrėjo filmą, diskutavo jiems rūpimais klausimais, sužinojo, kur galima ieškoti pagalbos.

 

Socialinė pedagogė Zita Mackevičienė

Tolerancijos savaitė

  • PDF

Lapkričio 10 – 14 d. mokykloje organizavome tolerancijos savaitę. Pirmadienį – antradienį (lapkričio 10 – 11 dienomis) etikos mokytoja pravedė pamokas 5 – 10 klasių mokiniams apie toleranciją, žodžio galią, pagarbą kitaip mąstančiam. Aptartos įvairios situacijos, vyko diskusija „Ar mes tolerantiški?”
Trečiadienį (lapkričio 12 dieną) dalyvavome kūrybinėse dirbtuvėlėse „Piešiame tolerancijos tema“. Gražiausius piešinius pakabinome mokyklos fojė.
Ketvirtadienį (lapkričio 13 dieną) mokyklos bendruomenė rinko tolerantiškiausią mokinį ir mokytoją. 8b klasės mokinė Gabrielė Pikelytė išrinkta tolerantiškiausia mokine, o tolerantiškiausia mokytoja pripažinta matematikos vyr. mokytoja Zita Kačinauskienė.
Penktadienį (lapkričio 14 dieną) kartu su matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja Irena Karinauskiene organizavome nepamokinę dieną, įsijungdami į pilietinę akciją „Tolerancijos knyga“. Per pirmą ir antrą pamokas 5 – 10 klasių mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmukus: „Žodis žeidžia, žodis gydo“, „Tolerancija“. Po to dalyvavo akcijoje „Kartu kurkime tolerancijos knygą“. Mokiniai piešė, aprašė tolerancijos – netolerancijos situacijas, parašė, kas, pasak jų, yra tolerancija, darė aplikacijas, pasirašė, linkėjo ir pan. Lapai buvo įrišti ir knyga atiduota mokyklos bibliotekai, kurioje kiekvienas galėtų knygą perskaityti, ir pasidžiaugti savo rankomis paruoštu kūriniu. Per trečią ir ketvirtą pamokas, vyko renginys „Renkame draugiškiausią klasę“, kuriame iš kiekvienos klasės dalyvavo po 4 mokinius. Mokiniai atliko kūrybines užduotis, žaidė. Renginį išradingai vedė matematikos mokytoja Irena Karinauskienė. Atliktas užduotis vertino kompetentinga komisija, kurią sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Svetlana Asačiova, lietuvių kalbos mokytoja Lidija Šimkienė ir soc. pedagogė Zita Mackevičienė. Suskaičiavus balus, draugiškiausia klase pripažinta 10 klasė, aktyviausia klase išrinkta 7a. Po renginio vyko tolerancijos savaitės apibendrinimas, kuriame dalyvavo visi mokyklos mokiniai, mokytojai, mokyklos administracija. Mokyklos direktorius Juozas Budrys padėkos raštais apdovanojo 10 ir 7a klases, tolerantiškiausią mokinę bei mokytoją. Po apdovanojimų visi pageidaujantys mokiniai mokyklos sporto salėje žaidė kvadratą. Nugalėjo draugiškumas.


Etikos vyr. mokytoja Asta Grinevičienė

Pasaulinės psichikos sveikatos dienos paminėjimas

  • PDF

Spalio 13 dieną Radviliškio jaunimo mokykloje buvo paminėta Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Ją organizavo mokyklos mokytojos Zita Kačinauskienė ir Irena Karinauskienė. Tą dieną vyko įvairūs užsiėmimai, paskaitos. 5 – 7 klasių moksleiviai piešė savo mylimą gyvūną. Su ugdytiniais buvo kalbama apie mažesnių už mus, globą ir rūpestį. 8 – 10 klasių mokiniai piešė fraktalus. Su mokiniais kalbėta tema „Fraktalų piešimas – kelias į save per spalvas ir formas“.
Tą dieną mokyklos sveikatos priežiūros specialistė Birutė Jočienė 9 – 10 klasių mokiniams skaitė paskaitą „Jausmai aplink mus“, 8 – 9 klasių mokiniams – „Emocijos ir kaip jas valdyti“. Buvo pagaminta ir „Geros nuotaikos bei gerų darbų saulutė“. Smagu, kad visi aktyviai ant „saulutės“ spindulių užrašė savo vardus ir tą dieną atliktus gerus darbus.
Tokia paprasta akcija atnešė mažą šventę į mokyklos kasdienybę, paskatino parodyti savo gerumą, draugiškumą. Mokiniai labai aktyviai dalyvavo, sužinojo daug dalykų, taip pat ir tai, kaip pradžiuginti kitus. Be to, tai ugdo mokinių socialinius įgūdžius, kurie tokie svarbūs gyvenime.


Mokytojos Zita Kačinauskienė ir Irena Karinauskienė

Sumaniųjų varžytuvėse – Radviliškio jaunimo mokyklos merginų staigmena

  • PDF

Spalio pabaigoje Vaižganto gimnazijoje vyko rajoninės Sumaniųjų varžytuvės, į kurias buvo pakviesti ir mūsų mokyklos mokiniai. Išbandyti savo jėgas atvyko komandos iš Gražinos, Tyrulių, Pakalniškių, Vinco Kudirkos pagrindinių mokyklų, Grinkiškio Jono Poderio, Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinių, Vaižganto progimnazijos, Lizdeikos, Šeduvos bei Vaižganto gimnazijų ir mūsų – Radviliškio jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklą atstovavo devintokės Reda Stankutė, Viktorija Adomaitytė ir dešimtokės Vita Kizytė, Deimantė Rimšaitė, Auksė Liubomirskaitė. Visus dalyvius sveikino ir sėkmės linkėjo gimnazijos direktorė Židrūna Onaitienė. Varžytuvių dalyviai buvo netikėtai nustebinti, jaunimo mokyklos komandos merginų ir kapitonės Auksės Liubomirskaitės atliktomis dainomis „Tebūna ši diena“ ir „Vėjas kelyje“ (merginas dainuoti moko vyresnysis muzikos mokytojas Virginijus Cirkelis).
Varžytuves vedė ir puikia nuotaika visus užkrėtė šeimininkai – Vaižganto gimnazijos mokiniai. Varžytuvių dalyviams prireikė žinių iš įvairių mokslo sričių. Buvo 6 etapai, tarp jų tokie kaip: „Taip ir ne“, „Logikos pasaulyje“, „Tai, kas arti“, „Pasaulio pažanga“ ir t. t. Etape „Žinovų klausimai“ mokiniai turėjo atsakyti į klastingus profesionalų klausimus. Komandos įveikė ir patį sudėtingiausią „Blic turnyrą“.
Komandas vertino kompetentinga komisija: VŠĮ „Versli Lietuva“ atstovė Radviliškyje Auksė Vizbarienė, Radviliškio SJNUS metodininkės Gailutė Toleikienė ir Vaida Apšegienė. Po nelengvos ir atkaklios kovos, pirmąją vietą iškovojo Vaižganto gimnazijos komanda. Mūsų mokyklos merginų komanda buvo apdovanota padėka už dalyvavimą Radviliškio rajono 8 – 10 klasių mokinių konkurse „Sumaniųjų varžytuvės“ (merginas konkursui paruošė biologijos mokytoja metodininkė Silva Morkūnienė).
Mes nuoširdžiai dėkojame organizatoriams už svetingumą, bei tikimės susitikti varžytuvėse kitais mokslo metais!

 

Silva Morkūnienė,
biologijos mokytoja metodininkė

Mokyklos prezidento rinkimai

  • PDF

Spalio 21 - 25 dienomis mokykloje vyko mokyklos prezidento rinkimai. Susirinkusi klasių auklėtojų komisija, iš kiekvienos klasės išrinko po vieną mokinį - kandidatą. Spalio 22 d. klasių seniūnai iš visų kandidatų išrinko dvi mokines: Viktoriją Adomaitytę ir Žygintą Bliznikaitę. Spalio 23 d. šios mokinės vykdė rinkiminę agitaciją. Mokyklos fojė iškabino savo rinkimų programą, vaikščiojo po klases ir skatino balsuoti.
Spalio 24 d., prasidėjus rinkimams, balsavimo eigą prižiūrėjo istorijos mokytoja bei 9a klasės ugdytiniai. Už kandidates balsavo mokiniai ir mokytojai. Susumavus rezultatus, paaiškėjo nugalėtoja. Mokyklos prezidente tapo 9b klasės mokinė Viktorija Adomaitytė. Sveikiname ir laukiame pirmųjų prezidentės veiklos rezultatų. Sėkmės atskleidžiant save!


Istorijos mokytoja Vaida Unzėnienė

Atjautos diena

  • PDF

Vėlinės, tai diena, kai prisimename mus palikusius brangius žmones. Tai diena, kai visi kartu su šeimomis lankome šeimos, giminaičių, draugų kapus ir, sukalbėję maldą, ant jų uždegame žvakutes. Vėlinės – tai pagarbos, susikaupimo, apmąstymo ir rimties diena, visų mirusiųjų pagerbimo diena.
Prieš mokinių rudens atostogas mūsų mokykloje buvo paminėta Atjautos diena. Mokyklos fojė buvo iškabinta informacija apie Vėlines bei žibintai, kuriuos mokiniai pagamino per dailės pamokas. Žibintuose švietė uždegtos žvakelės. Mokykloje buvo sukurta rami apmastymų aplinka. Pamokų metu mokiniams buvo primenamos Vėlinių tradicijos. O dailės pamokų metu ugdytiniai Vėlinių tema piešė piešinius, kuriais papuošė klasės stendą.

 

Vyr. dailės ir technologijų mokytoja Irma Lukoševičienė,
vyr. geografijos mokytoja Ligita Požaitienė

Konstitucijos dienos minėjimas

  • PDF

Spalio 24 dieną mūsų mokykla prisidėjo prie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Pilietinio ugdymo skyriaus inicijuojamos pilietinės akcijos „Konstitucija gyvai“.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienos proga istorijos mokytoja Vaida Undzėnienė ir 7 klasės mokiniai papuošė mokyklos fojė sieną. Ant sienos buvo iškabinti iš Konstitucijos išrinkti teiginiai „žodžio laisvė“ bei „rinkimų teisė“. Trečios pamokos metu 7 klasės mokiniai istorijos kabinete piešė piešinius, skirtus Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai paminėti, kūrė skanduotes. Ketvirtos pamokos metu 7a, 7b, 9a, 9b, 10 klasių mokiniai, mokyklos administracija, fizikos, matematikos ir istorijos mokytojai susirinko mokyklos fojė. Istorijos mokytoja Vaida Undzėnienė mokiniams papasakojo, kuo kiekvienam iš mūsų reikšminga 1992 m. spalio 25 d. priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija. 7 klasės mokiniai, susikibę rankomis, skandavo savo sukurtas skanduotes. O devintokai kitų klasių mokiniams pateikė klausimų apie Lietuvos Respublikos piliečių teises bei pareigas Minėjimo metu mokiniai pagilino savo žinias apie Lietuvos Respublikos Konstituciją.
Smagiausia buvo 9a ir 7a klasės mokiniams, kuriems teko persirengti teisėjų aprangomis ir vesti minėjimą.


Istorijos mokytoja Vaida Unzėnienė

Saugaus eismo pamoka

  • PDF

Spalio 21 dieną mokykloje vyko saugaus eismo pamoka 5 klasei. Mokiniams buvo priminti kelio ženklai ir taisyklės dviratininkams bei pėstiesiems. Ugdytiniai žiūrėjo vaizdo pamokas apie stabdymo kelią ir atšvaitų reikalingumą.
Mokiniai pademonstravo gebėjimus, spręsdami pateiktas užduotis, susijusias su saugumu kelyje. O savo piešiniuose nupiešė atšvaitus, kokie, ugdytinių nuomone, atšvaitai turėtų būti. Taip pat, kokius penktokai norėtų turėti patys.

 

Kūno kultūros mokytojas Audrius Budrys

Puslapis 1 iš 26